23 juni 2016 Jacqueline Willemen
Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /customers/9/c/b/rechtswinkeltilburg.org/httpd.www/wp-content/themes/brooklyn/partials/blog/content.php on line 92

Op 1 juli 2016 vinden er een aantal belangrijke wijzigingen plaats in het huurrecht. Het is belangrijk dat u hierop let wanneer u op of na 1 juli 2016 een nieuwe huurovereenkomst aangaat. Op deze pagina treft u de belangrijkste wijzigingen.

Tijdelijke huurovereenkomsten zelfstandige woonruimte

De wet biedt vanaf 1 juli 2016 ruimere mogelijkheden om huurovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. In de oude wetgeving wordt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd in de meeste gevallen automatisch omgezet naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de nieuwe wet staat dat een huurovereenkomst voor een zelfstandige woning (met eigen toegang en eigen voorzieningen die niet gedeeld hoeven te worden met andere huurders) kan worden aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van maximaal twee jaar. Daarna eindigt de huurovereenkomst zonder dat de partijen hoeven op te zeggen. Wel dient de partij die de huurovereenkomst wil beëindigen dit op tijd schriftelijk mede te delen aan de andere partij. Dit mag niet eerder dan drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst, maar moet uiterlijk één maand daarvoor. Wordt dit niet gedaan? Dan ontstaat er automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Is de mededeling wel op tijd gedaan, dan eindigt de huurovereenkomst. De huurder hoeft de tijdelijke overeenkomst niet helemaal uit te dienen, hij mag eerder opzeggen.

Naast de mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan, bestaat er ook de mogelijkheid om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een aanvangsperiode aan te gaan. Bij dit type huurovereenkomst kan de huurder niet eerder dan na afloop van de aanvangsperiode opzeggen. De huurder zal dan in ieder geval de aanvangsperiode moeten uitdienen.

De termijn waarin de huurder van een zelfstandige woonruimte de aanvangshuurprijs kan laten controleren bij de Huurcommissie wordt verlengd tot een half jaar na afloop van de twee jaar termijn.

Tijdelijke huurovereenkomsten onzelfstandige woonruimte (kamers)

Voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op onzelfstandige woonruimten (kamers) geldt hetzelfde als bij tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte, alleen is de termijn niet twee jaar, maar vijf jaar. De uitbreiding van de termijn voor de aanvangshuurprijs check blijft zoals deze in het oude recht was, namelijk tot zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst.

Verhuur aan specifieke doelgroepen

Onder de oude wetgeving was het al mogelijk om tijdelijk te verhuren aan studenten, huurders met een handicap en ouderen. Dit wordt uitgebreid met jongeren, promovendi en grote gezinnen. Wanneer de huurder niet meer in de betreffende categorie valt of dit niet of onvoldoende aantoont, mag de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel of van uw huurovereenkomst vragen, dan kunt u terecht op een van onze spreekuren. De tijden vindt u elders op onze website.